Shopping cart

Søg
Search examples

DABOTEK ApS- Birkedam 10 S - DK Danmark - 6000 Kolding
Tlf.: +457550 5666 Fax.: +45 7550 4795 E-mail:

 |   Sitemap
Produktmenu

Gas purge foot adapter                                                       

ACCESSORIES

Fodplade - Foot adaptor - Fussplatte

Fodplade  Foot adaptor  Fussplatte 

Tab nr.1

Svejsepistol

 Welding gun

Schweisspistolen

TYPE 1 ; PHM1->PHM12 FP10178
TYPE 2 ; DA2->DA7, NS20 FP10177
TYPE 3 ; SK14-SK22 FP10179

 

 
 

Nr.

No.

 Dansk  Deutsch English   Type 2 Type 1   Type 4
 1. Svejsepistol  Schweisspistolen Weldinggun  PHM  DA|NS30  K14-K20
 2.

Bolteholder

Bolzenhalter

Chuck

see spare parts kat.

   
  3. Søjler  Säule Legs Dansk  Deutsch English
  4. Gummi bælge   Faltenbalg Rubber bellow    6 mm 82-101-006 82-101-006 82-101-006
  8 mm 82-101-008 82-101-008 82-101-008
10 mm 82-101-010 82-101-010 82-101-010
  5.

 Fodplade

 Fussplatte

Foot adaptor

see tab 1

see tab 1

see tab 1

  6. Fitting til slange Fitting für Schlaug  Fitting for tube 58-101-020 58-101-020 58-101-020
  7. Kobling Kupplung Quick release 58-101-030 58-101-030 58-101-030
  8. Koblingsstik
med skive
Kupplungsstecker
mit Scheibe 
  58-101-040 58-101-040 58-101-040
  9.

Adaptor

Adapter
Gasshroud

Adaptor

82-101-070

82-101-070

82-101-070

10.

Støtterør 
Ø26 L42

Ø38 L 42

Ø38 L 67

Ø38 L 83

Stützrohre
Ø25 L 42,

Ø38 L 42

Ø38 L 67

Ø38 L 83

Gas Nose cone
Ø25 L42

Ø38 L 42

Ø38 L 67

Ø38 L 83

 Dansk         

82-101-025

82-101-060

82-101-062

82-101-064

Deutsch          

82-101-025

82-101-060

82-101-062

82-101-064

English         

82-101-025

82-101-060

82-101-062

82-101-064

 

 

 

 

Fussplatte für Schutzgas und Schweißpistol 

- Gasudstyr
- Gas Purge Foot Adapter Assembly
- Stützeinrichtung für Schutzgas
 

Fodplade

Foot adaptor

Fussplatte

 
 
 
Fodplade  Foot adaptor  Fussplatte 
Tab nr.1
Svejsepistol - Welding gun -Schweisspistolen
TYPE 1 ; PHM1->PHM12 FP10178
TYPE 2 ; DA2->DA7, NS20 FP10177
TYPE 3 ; SK14-SK22 FP10179
 

 

1.  Svejsepistol - Welding gun -Schweisspistolen

 TYPE 2 
 PHM

 TYPE 1
 
DA|NS30 

 TYPE 4
 
K14-K20

  2.

 Bolteholder

 Bolzenhalter

 Chuck

see spare parts kat.

   
  3.  Søjler   Säule  Legs      
  4.  Gummi bælge    Faltenbalg Rubber bellow    6 mm 82-101-006 82-101-006 82-101-006
Rubber bellow    8 mm 82-101-008 82-101-008 82-101-008
Rubber bellow  10 mm 82-101-010 82-101-010 82-101-010
  5.

 Fodplade

 Fussplatte

 Foot adaptor

see tab 1

see tab 1

see tab 1

  6.  Fitting til slange Fitting für Schlaug   Fitting for tube 58-101-020 58-101-020 58-101-020
  7.  Kobling  Kupplung  Quick release 58-101-030 58-101-030 58-101-030
  8.  Koblingsstik
 med skive
 Kupplungsstecker
 mit Scheibe 
  58-101-040 58-101-040 58-101-040
  9.

 Adaptor

 Adapter
 Gasshroud

 Adaptor

82-101-070

82-101-070

82-101-070

               
10.

 Støtterør 
 Ø38 L 42

 Stützrohre
 Ø38 L 42

 Gas Nose cone
 Ø38 L 42

82-101-060

82-101-060

82-101-060